Wat een beetje cultureel in de spits lopen (ahum…) al niet doet met je bezoekcijfers, nietwaar? Dinsdag heeft Peter Van De Veire blijkbaar de geweldige composietsie ‘Du Hast Den Schönste Arsch Der Welt’ vemeld in de Ik-ga-die-naam-hier-niet-nog-eens-een-keer-vernoemen-zulle-Ochtendshow.  En alras gooide Vlaanderen zich met alle macht op Google, om langs die weg ook vrij talrijk op deze blog terecht te komen. Opmerkelijk: alleen maar als je de titel verkeerd intikte, blijkbaar…

Enkele van de gebruikte zoektermen:

du hast die schonste aus der welt
schonste ars
der schonste of the wereld lyrics
der schonsten ars der welt
arsch
schonste ars der welt
du hast die schönsten ars dem welt
du hast der schonsten ars der welt 
du hast das schönste ars der werld’
dus hast die schönsten ars der welt 
du was de schonste ars ter wereld 
du hast den schonsten
SCHONSTE ARS

Enzovoort, enzoverder. 

Zeg nu nog eens dat het Duits geen bron van vreugde kan zijn.